Stor debat på MP’s generalforsamling

Traditionen tro var der stor debat på MP’s generalforsamling. Særligt bestyrelsens forslag til ændring af formålsbestemmelsen havde medlemmernes fokus.

2. maj 2012

Mandag den 23. april 2012 afholdt MP Pension årets ordinære generalforsamling på Frederiksberg. Der var i alt 946 stemmeberettigede. På dagsordenen var blandt andet en ændring af formålsbestemmelsen, som er de regler, der beskriver hvilke opgaver, MP må beskæftige sig med. Forslaget blev vedtaget på generalforsamlingen.

På et ekstraordinært møde den 30. april drøftede bestyrelsen imidlertid den diskussion af forslaget til ændring af formålsbestemmelsen, der havde været på generalforsamlingen:

- Flere medlemmer mente, at forslaget er for vidtgående, og mange medlemmer følte ikke, at forslagets konsekvenser var forklaret godt nok, hvilket skabte usikkerhed om bestyrelsens intention med forslaget. Det har vi taget til efterretning og beklager den frustration forslaget skabte på generalforsamlingen, siger formanden for MP’s bestyrelse, Arne Grønborg Johansen.

Vedtægtsændringen til de faglige organisationer

Nu er vedtægtsændringen sendt til behandling i de faglige organisationer, som den skal ifølge vedtægterne.

Du kan læse hele referatet fra generalforsamlingen på vores hjemmeside i uge 19.Eksterne nyheder

25.01.15 Århus Stiftstidende Østjylland
RSS-feed