Finanstilsyn: Sådan skal I
fortolke ny lov

Unipensions midlertidige direktør fik i foråret 2011 en tillægsaftale med fastholdelsesbonus, fordi det trak ud med en permanent løsning i direktørstolen. Landets førende advokater var uenige, om den aftalte bonus kunne gives, fordi en ny lov var trådt i kraft 1. januar 2011. Derfor blev pengene ikke udbetalt og Unipension spurgte Finanstilsynet til råds. Tilsynet er nu kommet med et svar: Hvis bonussen bliver udbetalt, er det i strid med lovgivningen.

20. april 2012

Direktør Erik Adolphsen blev ansat i 2010 på en tidsbegrænset midlertidig kontrakt, mens bestyrelserne i Unipension søgte efter en permanent direktør. Det tog imidlertid længere tid end forventet at finde den helt rigtige løsning på pensionskassernes topledelsesudfordring, og derfor blev det nødvendigt med en tillægsaftale til Erik Adolphsen i april 2011.

Tillægsaftalen bliver lavet i april 2011 af en ekstern advokat med de tre bestyrelsesformænd og Erik Adolphsen selv som underskrivere for hver af de tre pensionskasser i Unipension. I slutningen af august 2011 blev der imidlertid rejst tvivl om juraen i forbindelse med tillægsaftalen:

Tvivlen skyldtes, at der pr. 1. januar 2011 trådte en ny lov i kraft omkring honorering af ledere i den finansielle sektor. Spørgsmålet var, om aftalen med Erik Adolphsen var med såkaldt variabel løndel? Unipensions advokatfirma sagde Nej, mens en second juridisk opinion sagde Ja. Begge advokatfirmaer er blandt landets største og mest anerkendte.

Unipension besluttede på den baggrund at rådspørge Finanstilsynet, tilbageholde bonussen til Erik Adolphsen og informere medlemmerne om spørgsmålet på hjemmesiden.

- Det er meget beklageligt, at der opstod juridisk tvivl om den tillægsaftale, vi lavede med Erik Adolphsen. To af landets største advokatfirmaer var uenige om fortolkningen af ny lovgivning, og derfor bad vi selv Tilsynet om hjælp. Vi har været glade for Erik Adolphsen, og der var tale om en markedsmæssig aflønning, men vi kan ikke holde vores oprindelige løfte til ham, når Finanstilsynet siger, at det ville være i strid med lovgivningen. Så nu trækker vi igen i arbejdstøjet for at få lukket sagen, oplyser formanden for Unipensions forretningsudvalg, Arne Grønborg Johansen, som også er formand i MP Pension.

De to øvrige interessenter i Unipension samarbejdet er Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

En påtale til de tre daværende formænd

Tillægsaftalen bærer en direktørs og de tre formænds underskrifter. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt, når parterne optræder som henholdsvis arbejdsgiver og ansat. Aftalen burde derfor også have overholdt tegningsreglerne, og det har udløst påtaler fra Finanstilsynet til de tre daværende formænd.

- Tillægsaftalen omhandler direktørens egne forhold, og derfor er det ikke nok med et bestyrelsesmedlems underskrift. Det burde både vores juridiske rådgivere, formændene og direktøren have husket på. Fodfejlen har udløst en ærgerlig påtale fra Finanstilsynet, som vi naturligvis beklager. End ikke med ekstern advokatbistand med speciale i ansættelsesret kunne vi undgå sagen, men nu er juraen afklaret, så vi kan lukke sagen, siger Arne Grønborg Johansen.

MP's bestyrelse var ikke vidende om aftalen

I MP Pension var bestyrelsen ikke vidende om, at daværende formand, Sigrid Jørgensen, havde indgået og underskrevet en tillægsaftale med daværende direktør Erik Adolphsen. Bestyrelsen var således heller ikke bekendt med, at generalforsamlingen burde have været informeret om tillægsaftalen i 2011.

Bestyrelsen i MP Pension har ønsket at oplyse medlemmerne særskilt om dette forhold og beklager hændelsesforløbet.

Klik her (pdf) for at se påtalen fra Finanstilsynet.

Yderligere information via kommunikationschef Pernille Mølgaard Toft på mobil 22 77 00 50.Eksterne nyheder


20.12.14 Børsen.dk (Abonnementsområde)


RSS-feed