Liste over ejendomme

Pensionskassen ejer boliger på Sjælland og i Jylland. Medlemmerne har fortrinsret til at leje boligerne. Du kan se en oversigt over ejendommene her. Klik her for at gå tilbage til Danmarkskortet. Læs mere her, hvis du ønsker at søge en bolig.

Jægerslyst 
Aldershvilevej 110-120
Bagsværd
Christians Brygge

Christians Brygge 24-30
København V

Slotskaréen

Frederiksværksgade 7 A-B
Hillerød

Vestervang
Vestervang 19-24
Århus
Kløvermarken

Kløvermarken 1-40
Hvalsø